Hos oss hittar du

rum och kök för alla smaker

Deprecated: wp_make_content_images_responsive har upphört sedan version 5.5.0! Använd wp_filter_content_tags() istället. in /customers/1/1/7/swace.se/httpd.www/eidar/wp-includes/functions.php on line 4773

Vi är hela Trollhättans bostadsbolag

Med drygt 6 000 hyreslägenheter i hela Trollhättan erbjuder AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, rum och kök för alla smaker. Vi har boende för studenter, småbarnsfamiljer och äldre, såväl mitt i stan som i radhusidyller nära naturen. Vi ägs av Trollhättans Stad, vilket innebär att vi i praktiken är alla trollhättebors eget bostadsbolag.

 

Skolor, äldreboenden och affärslokaler

Förutom våra lägenheter erbjuder vi affärslokaler och förvaltar också särskilda boenden för äldre, plus ett stort antal skolor och förskolor. Eidar ingår i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som är en bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

 

Nu bygger vi minst 1 000 nya hem till framtiden

Trollhättan växer. Och kommunens mål är att vara 70 000 invånare år 2030. Vi på Eidar har bestämt oss för att bygga minst 1 000 nya hyreslägenheter innan dess. Satsningen Hem till framtiden är vårt sätt att bidra till utvecklingen och se till att alla som vill bo bra i Trollhättan ska kunna göra det. Idag är det tyvärr kö till boende och det måste vi tillsammans hjälpas åt att lösa. Vi visar mer än gärna vägen till ett smidigt boende, där man slipper ta dyra lån, klippa gräs och måla. Allt det där ingår i hyran. Och lite till.

"Vi jobbar varje dag för att du som hyresgäst ska trivas"
URBAN BLOM, VD, EIDAR
”Dialogen med hyresgästerna är viktig"
ROSALIE LYREHED, BESIKTNINGSMAN, EIDAR
"Detaljerna är viktiga för att skapa en bra helhet"
FAIK MUZLIJA, FASTIGHETSSKÖTARE, EIDAR

Historia

Flottberget blev första Eidar-bygget

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag bildas 1947. Bara några år tidigare har andra världskriget rasat runt om i Europa. Industrialiseringen börjar ta fart och syftet med att bilda ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag, är att skapa en jämn bostadsproduktion i Trollhättan. Målet är att alla kommuninvånare skulle ha råd att bo i en bra bostad; hyresrätten. Eidars första bostäder byggs i kvarteret Flottberget (bilden), som står klart 1949. Det äldsta hus som Eidar förvaltar idag är dock den del av Stavregården som stod färdig redan 1890, och som då var Trollhättans fattighus.

Industrin växer snabbt

Under början av 1950-talet byggs kvarteren Beckasinen och Bäckelyckan. Samtidigt har kommunen byggt kvarteret Rådjuret och Gasellen under åren 1945-1953. De två kvarteren övertas så småningom av Eidar, men det dröjer till 1984. Under 1950-talet expanderar Trollhättans industrier i rask takt. I december 1949 startar exempelvis serieproduktionen av Saabs första personbil, Saab 92, på Stallbackaområdet.

Saab och Trollhättan växer tillsammans

Den lokala industrins expansion bara fortsätter och det innebär full aktivitet för Eidar. Stadsdelen Hjortmossen, med kvarteren Stensmedjan, Sågkvarnen och Lantsågen växer fram i början av 1960-talet och i slutet av decenniet är det dags för Karlstorp att bebyggas med kvarteret Björnbäret. På Kronogården reser sig samtidigt höghusen i kvarteret Spaden samt Sädesbingen, men trycket på bostäder bara fortsätter att öka. Inte minst till följd av Saabs expansion. Snabba beslut måste fattas om byggandet av områdena Humlan i Sylte (bilden) och Granngården, med centrum på Lextorp.

Svalare bostadsmarknad startar satsning på äldreboenden

Byggsatsningar fullföljs med bland annat radhuskvarteret Citronfjärilen på Lextorp, lett av Eidars dåvarande produktionschef Karl-Evert Andersson (bilden). Mot slutet av 1970-talet bromsas dock industrins tillväxt. Det påverkar förstås även efterfrågan på bostäder. Plötsligt står många lägenheter tomma, men det som till en början är ett kostsamt problem förvandlas snart till nya möjligheter. Eidar, med ägaren Trollhättans Stad i ryggen, beslutar om en medveten och omfattande satsning på äldreboenden.

400 servicelägenheter och Sveriges första gruppboenden

Servicebostäder, dagcentraler och hobbylokaler byggs och i nära samarbete med kommunen färdigställs närmare 400 servicelägenheter i om- och nybyggda fastigheter. På Eidars initiativ skapas genom ombyggnationer dessutom två av Sveriges första gruppbostäder för långtidssjuka. Tack vare att Eidar under lågkonjunkturen varit aktiv och stärkt sin närvaro i flera av kommunens olika områden, kan bolaget nu erbjuda attraktiva småskaliga bostadsområden till rimliga kostnader i nya områden. 1989 utökas tillgängligheten för hyresgästerna med satsningen på fem områdeskontor.

Många tomma lägenheter i lågkonjunkturens spår

De nybyggda lägenheterna på Skogshöjden (bilden) står klara 1992, men de blir svåra att hyra ut. Även i centrum finns många outhyrda lägenheter och i lågkonjunkturens och fastighetskraschens spår står som mest närmare 700 Eidar-lägenheter tomma i mitten av 1990-talet. En fortsatt satsning på omställning till servicelägenheter blir en viktig åtgärd. 1996 sjösätts en ny organisation med två helt parallella kontor. Ett i Centrum och ett på Granngården.

Högskolan skapar nya bostadsbehov

Etableringen av Högskolan Väst, med sina 11 500 studenter i Trollhättan, innebär ett stort behov av fler studentbostäder. 2009 flyttar de första studenterna in i Eidars nya bostadsområde, Elefanten, granne med högskolan i centrum. Området består av 245 studentlägenheter. Mestadels 1 rum och pentry, men även ett antal med 2 rum och pentry. Kvarteret Elefanten blir snabbt fyllt. Eidar forsätter att konsolidera bolaget och fokusera på sin kärnverksamhet.

Storsatsning på Hem till Framtiden

Två helt nya bostadsområden med tydlig miljöprofil byggs. Kvarteret Fridhem, Sveriges största passivhusprojekt med 174 lägenheter, står klart i oktober 2013. Där ingår också Trollhättans första Trygghetsboende för äldre. Året innan invigs de energismarta radhusen i kvarteret Björnbäret på Karlstorp. 2015 startar sedan en av Eidars största satsningar någonsin sedan bolagets bildades; Hem till framtiden. Totalt kommer minst 1 000 nya hyreslägenheter att byggas fram till år 2030. I augusti 2016 öppnar Eidar Center vid Granngården på Lextorp, där bolaget samlar hela sin organisation för att kunna erbjuda ännu bättre service.

Vi bidrar till ett grönare Trollhättan.

Frågorna om en långsiktigt hållbar miljö blir alltmer centrala i hela vårt samhälle. Inom Eidar har vi länge arbetet med fokus på hållbar utveckling och vi tänker fortsätta att integrera det i allt vi gör.

Deprecated: wp_make_content_images_responsive har upphört sedan version 5.5.0! Använd wp_filter_content_tags() istället. in /customers/1/1/7/swace.se/httpd.www/eidar/wp-includes/functions.php on line 4773

En vision för Trollhättans framtid

Vår uttalade vision är att Eidar ska vara en ”Vägvisare för Trollhättans utveckling”. Man kan se visionen som vår egen vägvisare. En sorts intern kompass, som understryker att vi vill verkligen strävar efter att vara delaktiga och bidra till att Trollhättan blir så bra som möjligt att bo och leva i. Det gör vi förstås genom att se till att alla våra befintliga hyresgäster trivs, samtidigt som vi engagerar oss i frågor kring kommunens utveckling. Bland annat genom att bygga minst 1000 nya hyreslägenheter fram till 2030. Vi är också delaktiga i flera projekt och satsningar som inte alltid har direkt med själva boendet i sig att göra, men som ändå gör att Trollhättan tar kliv framåt. För att lyckas krävs mod, glädje, respekt och affärsmässighet. Det har vi gott om.

 

Hållbarhet är en självklarhet

Genom vårt sätt att leva påverkar vi alla vår miljö. Varje dag. Boendet är förstås inget undantag. Därför jobbar vi på Eidar hela tiden med ett livscykelperspektiv och vill vara en vägvisare även på det området. Redan i planeringsstadiet är frågan om hållbarhet central, på samma sätt som vi exempelvis ser över befintliga uppvärmningssystem för att minimera utsläppen av växthusgaser. Samma höga krav som vi ställer på oss själva ställer vi också på våra samarbetsparters. De senaste åren har vi byggt flera nya bostadsområden med miljöprofil. Kvarteret Fridhem, Sveriges största passivhusprojekt, är ett exempel. Liksom de energismarta radhusen i kvarteret Karlstorp. Det kommer mera.